title
Raspberry Pi serveril põhineva ning Arduino plaadiga ühendatud REST-teenust pakkuva rakenduse loomine perifeeriaseadmest andmeside saamiseks
Creating REST application to transfer and retrieve data from peripheral devices connected to the Arduino board, using Raspberry Pi as a server
author
Šalajev, Jegor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information