title
Eesti põlevkivielektrijaamade marginaalkulu analüüs
Marginal cost analysis of Estonian oil shale power plants
keywords
marginaalkulu
komponendipõhine marginaalkulu analüüs
statistiline marginaalkulu analüüs
marginal cost
component based analysis of marginal cost
statistical analysis of marginal cost
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus