title
Ettevõtlusüliõpilaste rohemajanduse ja jäätmekäitluse alane teadlikkus
Green economy and waste management awareness amongst business students
author
Kosenkova, Amalia
defence date
language