title
Tallinna Polütehnik Nr 2 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
17.01.1986
language