title
Põlevkiviõli fraktsioonide soojusjuhtivuse määramine
Determination of thermal conductivity of shale oil fractions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information