title
Eesti sisemajanduse kogutoodangu lühiperioodi prognoosimine faktormudeliga
Short-term forecasting of Estonian GDP using factor model
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only