title
Biogaasi kasutamise mõju Estover Piimatööstus OÜ süsiniku jalajäljele
The impact of using biogas on Estover Piimatööstus OÜ’s carbon footprint
author
Saag, Aet-Aveli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Toomiste, Hillar
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal