title
Tallinna Polütehnik Nr 22 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
23.09.1983
language