title
Sisearhitektuuri ja sisekliima koosmõju tööviljakusele ja inimese rahulolule müra ning valgustuse analüüsi näitel büroohoones Ülemiste City`s
The Impact of Internal Architecture and Indoor Climate on Productivity and People\s Satisfaction with Noise and Lighting Analysis in Office Building it Tallinn Ülemiste City
author
Tretjak, Anastassia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus