title
Auditi planeerimine müügi-, tootmis- ja kinnisvaraettevõttele
Audit planning for sales, production and real estate companies
author
Sunduk, Maria
supervisor
defence date
language