title
Ettevõtete ja tarbijate aktiivsus sotsiaalmeedia kasutamisel audiovideotehnika valdkonnas
Social Media Activity of Consumers and Businesses in the Audiovideo Field
author
Arumäe, Toomas
supervisor
defence date
language