title
Ettepanekud arendusprotsessis ligipääsetavuse nõuete arvestamiseks SEB Eesti näitel
Suggestions for the integration of accessibility requirements into development process based on SEB Estonia
defence date
language