title
Euroala valitsuste krediidiriski määratlevad tegurid
Determinants of sovereign credit risk in the euro area
keywords
krediidiriski vahetustehing
võlakirjade riskipreemia
credit default swap
bonds risk premium
defence date
language