title
Personali hüvitamise täiustamine sõltuvalt organisatsiooni elutsükli etapist BCC Consult OÜ näitel
Development of personnel compensation according to organizational life-cycle on the example of BCC Consult OU
author
Kolk, Regina
defence date
language