title
Faasimõõteseadmete kasutamine koroonakadude määramiseks
Assessment of corona losses with phasor measurement units
author
Löper, Mari
keywords
koroonakadu
laimõõtesüsteem
laimõõtesüsteemi rakendused
wide area measurement system
WAMS application
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information