title
Töötajate rahulolu-uuringu tulemuste kasutamine juhtimistegevustes
The use of employee satisfaction survey results in management practices
author
Nedzelskyte, Laura
keywords
töötajate rahulolu-uuringud
ettevõtte areng
employee satisfaction surveys
organisational development
supervisor
defence date
language