title
Peamised probleemid ja väljakutsed digitaalse hariduse rakendamisel Ukrainas
The Key Challenges and Barriers in Implementation of Digital Education in Ukraine
author
Kosenkov, Oleksandr
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus