title
Heuristikute mõju otsuste tegemisel organisatsioonis (Sirowa Group kontserni keskastme ja esmatasandi juhtide näitel)
The Influence of Heuristics in Decision-making (based on the Example of Sirowa Group Middle and Lower Level Managers)
author
Post-Tammela, Eveli
supervisor
defence date
language