title
Ettevõtte sisekoostöö ja kliendirahulolu analüüs
Analysis of a companies internal cooperation and customer satisfaction
author
Reimann, Kaidi-Kätlyn
supervisor
defence date
language