title
Euroopa pangandusgruppidesse kuuluvate kommertspankade efektiivus ja selle mõjutegurid
The Efficiency and Its Determinants in Commercial Banks Belonging to European Banking Groups
keywords
pangagruppide efektiivsus
välismaiste tütarpankade efektiivsuse mõjutegurid
banking group efficiency
determinants of foreign bank efficiency
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network