title
Wordnet-tüüpi semantiliste hierarhiate uurimine graafi andmebaasiga NEO4J
Examining Wordnet-type semantic hierarchies with graph database NEO4J
author
Konno, Kristiina
supervisor
defence date
language