title
Karbonaatkivimite omaduste hindamine portatiivse XRF analüsaatoriga Toolse PH014B ja Aseri PH012B puursüdamike näitel
Assessing properties of carbonate rocks using XRF analyzer: case study of Toolse PH014B and Aseri PH012B drill cores from North Estonia
keywords
karbonaatkivimid
Aseri
puursüdamikud
supervisor
defence date
language