title
Strateegilise inimressursi arendamise analüüs ja rakendamise võimalused Eesti Rahvusraamatukogus
Strategic Analysis of Human Resources Development and Implemention Features in National Library of Estonia
author
Aolaid, Marju
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only