title
Hooldetööde taktikaline planeerimine Viru-Pärnu teehooldeosakonnas baasaastaks 2017
The Tactical Planning of Road Maintenance Works in Viru-Pärnu Road Maintenance Department for the Year 2017
author
Steinberg, Gert
keywords
taktikaline planeerimine
digitaalne planeerimisplatvorm
tactical planning
digital planning platvorm
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit