title
Klientide reaktsioon tarneaukudele rõivakaupluses frantsiisi River Island näitel
Consumer response to fashion retail stockouts on the example of River Island franchise
author
Mossov, Carola
keywords
kliendi reaktsioon tarneaugule
stockouts
consumer response to stockout
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.