title
Standardite NFPA 13 ja EN 12845 sprinklersüsteemi projekteerimisele esitatavate nõuete võrdlev analüüs ja nende mõju ehituse eelarvele
Comparative analyseis of the rquirements for the design of a sprikler system acording to standards NFPA 13 and EN 12845 and their impact on the construction budget
author
Kerṧis, Irina
keywords
standards NFPA 13 and EN 12845
requirements for designing of sprinkler systems
construction budgets
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.030