title
Tööjõu vooolavust mõjutavate lahkumiskavatsuste põhjused ja võimalused selle vähendamiseks ettevõtte X teenindusüksustes
Intension to leave, turnover reasons and ways to reduce it among employees of Company X
author
Klišina, Anastassia
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network