title
Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded raamatupidamises
Requirements of general data protection regulation for accountants
author
Bogdanskaja, Anna
supervisor
defence date
language