title
Põlevkivi alküülresortsiinidega modifitseeritud tahke (novolakk) resortsiinformaldehüüdvaigu saamise võimaluse uurimine
Study of possibility of getting of solid (novolac) resorcinol-formaldehyde resin modified with oil shale alkyl resorcinols
Исследование возможности получения твердой (новолачной) резорцино-формальдегидной смолы,модифицированной сланцевыми алкилрезорцинами
author
Moskvina, Ksenia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access