title
E-valitsus ja digitaalne lõhe: Juhtumiuuring Aserbaidžaani IKT maastikust
E-Government and Digital Divide: A Case of Azerbaijan's ICT Landscape
author
Sadigova
Lala
defence date
language