title
Torustike videouuringu teenuse kvaliteedi hindamine Eesti Veevärk Tehnika OÜ näitel
Quality Appraisal of Closed Circuit Television Video (CCTV) Pipe Inspection Service (based on the Example of Eesti Veevärk Tehnika OÜ)
author
Pehk, Merle
supervisor
defence date
language