title
Kaugtöö juhtimine: seos tunnetatud tööstressiga pandeemia kontekstis
Management of teleworking: connection with perceived work stress in pandemic context
author
Kiivramees, Helen
keywords
juht-alluva suhte kvaliteet (LMX)
e-juhtimise kompetentsid
leader- member exchange (LMX)
e-leadership competencies
supervisor
defence date
language