title
Kinnisvaraarenduse mõju Jõelähtme valla majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ajavahemikul 2002 - 2016
Impact of real estate development on the economic and social development of Jõelähtme municipality in 2002 - 2016
author
Munskind, Rasmus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.