title
Tööalase konkurentsivõime seos karjääriedu ja töökohajuurdumusega
The correlatsioon between employability, career success and job embeddedness
author
Merilai, Merli
keywords
supervisor
defence date
language