title
Referentsgeenide valideerimine kasutades reaalaja polümeraasi ahelreaktsiooni keraheina laiguviiruse hulga hindamiseks nakkunud nisu taimedes
Validation of reference genes for evaluating viral load in Cocksfoot mottle virus infected wheat plants using quantitative real-time polymerase chain reaction
author
Raidloo, Jan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.