title
Kestliku arengu eesmärkide elluviimine Eesti riigi osalusega äriühingute näitel
Implementation of Sustainable Development Goals on the example of Estonian state-owned
author
Randveer, Rene-Evert
supervisor
defence date
language