title
Ethics Audit: A Management Tool for Assessing of Corporate Social Responsibility and Preventing Ethical Risks
Eetikaaudit kui ettevõtete sotsiaalse vastutustundlikkuse hindamise ja eetiliste riskide ennetamise vahend
author
Rihma, Merle
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
16.12.2014
identifier
ISBN 978-9949237074 (publication)
ISBN 9789949237081 (pdf)
ISSN 14064782
language