title
Masinõppeprotsessi automatiseerimine ristmiku kinnisõitmise vähendamise süsteemile
Automation of Machine Learning Process of Intersection Congestion Reduction System
author
Rajamets, Matthias
supervisor
defence date
language
department / college