title
Jäätmekäitluse süsteemide võrdlev analüüs Songdo ja Tallinna näitel
Comparative analysis of waste management systems in Tallinn and Songdo
author
Agarmaa, Mirjam
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus