title
Finantsauditi läbiviimise ja kvaliteedi hinnanguline mõju varimajanduse tuvastamisel
Estimated impact of carried out financial audit and its quality of identification of shadow economy
author
Kört, Kristiine
supervisor
defence date
language