title
E-kaupluste juhtivtöötajate teadlikkus rohelisest tarbijatrendist ja keskkonnasäästlikust toidukaupade pakendamisest Eestis
Leading e-shop managers awareness about green consumerism and groceries environmental friendly packaging in Estonia
author
Meerents, Mikk
keywords
e-kauplused
tarbijatrend
e-shops
envoronmental friendly
consumer trend
defence date
language