title
Automatiseerimise mõju raamatupidamise tööhõivele Indias
The Impact of Automation on Accounting Employment in India
author
Goud Gundumalla, Karthik Kumar
keywords
accounting skills
automated accounting systems
accounting workforce
Indian accounting
defence date
language