title
Majandusvabaduse ja selle komponentide seotus majanduskasvuga arenenud riikide näitel
The relationship between economic freedom and its components to economic growth in the examples of developed countries
author
Üts, Nele
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus