title
E-ettevõtte konkurentsivõime mõjutamine läbi väärtuse loomise ettevõtte vaatenurgast
Influencing competitiveness of e-business through value creation from business perspective
author
Kriiva, Kaia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network