title
Emotsionaalse intelligentsuse mõju töö tulemuslikkusele ettevõtte Apranga OÜ näitel
The influence of emotional intelligence on job performance on basis of Apranga OÜ
author
Sadovskaja, Aleksandra
supervisor
defence date
language
department / college