title
Täiskasvanute oskuste peegeldumine majandustulemustes PIAAC uuringu andmetel
Adult skill reflection on economic outcomes: evidence from PIAAC
author
Värnik, Henrik Johann
defence date
language