title
Täiskasvanute oskuste peegeldumine majandustulemustes PIAAC uuringu andmetel
Adult skill reflection on economic outcomes: evidence from PIAAC
author
Värnik, Henrik Johann
keywords
PIAAC uuring
kirjaoskus
arvutusoskus
majanduslik heaolu
numeracy
economic well-being
defence date
language