title
Tallinna Polütehnik Nr 15 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
28.04.1978
language