title
Shipborne geophysical study of sediments and sea floor features near the Apollo shoal, north of Hiiumaa
Setete ja merepõhja iseärasuste geofüüsikaline uuring Apollo madala piirkonnas
author
Karpin, Vladimir
keywords
madalsageduskajalood
lehviksonar
seismoakustiline stratigraafia
jäämägede kraapejäljed
glatsiaalsed pinnavormid
basseinimoreen
chirp
multibeam
seismo-acoustic stratigraphy
late- and post-glacial
ice gouge
glacial landforms
WGD
deposits
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Suuroja, Sten
defence date
language