title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Kevili viljaterminalide näitel
Analysis of building technology and site management based on the case study of Kevili crops terminal
author
Klemmer, Silver
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information