title
Tallina Tehnikaülikooli Äriinfotehnoloogia õppekava võrdlus valitud Euroopa tehnikasuunitlusega tippülikoolide Äriinfotehnoloogiale vastavate või lähedaste õppekavadega
Tallinn University of Technology Business Information Technology study program comparison with study programs matching or close to Business Information Technology of selected top European technology-oriented universities
author
Sumeri, Gert Juhan
keywords
supervisor
defence date
language